Iň oňat önümlerimiz
Adaty süle bişirilen gutapjyklar, asyl "Sowet" gaplamasyndaky ýagdaky doly tebigy maddalardan nusgawy sowet reseptine laýyklykda taýýarlanýar.

Card image cap
Du-du-K gündogar süýjüligi

"Du-du-K" banan ýakymly ysly huruşly undan taýýarl...

Card image cap
Du-du-K gündogar süýjüligi

Du-du-K şokolad huruşly undan taýýarlanylýan gündo...

Card image cap
Du-du-K gündogar süýjüligi

Du-du-K süýt-wanil huruşly undan taýýarlanylýan gü...

Card image cap
Du-du-K gündogar süýjüligi

Du-du-K kapuçino ýakymly ysly huruşly undan taýýar...

Card image cap
Bala

"Bala" gatlakly köke

Card image cap
Bitaraplyk

"Bitaraplyk" oblepiha jemli gatlakly köke

Card image cap
Bitaraplyk

"Bitaraplyk" erik jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz"çernika jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz"oblepiha jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz"malina jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz"ýertudana jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz" ülje jemli gatlakly köke

Card image cap
Nowruz

"Nowruz" erik jemli gatlakly köke

Card image cap
Grilýaž

«Grilýaž» künjili gatlakly köke.

Card image cap
Balam

«Balam» şokolad tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Balam

"Balam" kişmişli gatlakly köke.

Card image cap
Balam

«Balam» wanil huruşly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» künjüli gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

"Ýürek" gatlakly köke

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» şokolad tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» dalçyn tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» wanil tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Bitaraplyk

"Bitaraplyk" ülje jemli gatlakly köke

Card image cap
Bitaraplyk

"Nowruz"malina jemli gatlakly köke

Card image cap
Bitaraplyk

"Bitaraplyk" çernika jemli gatlakly köke

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» künjüli gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» dalçyn tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» wanil tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

«Ýürek» şokolad tagamly gatlakly köke.

Card image cap
Ýürek

"Ýürek" gatlakly köke

Card image cap
Süle köke

Süle köke

Card image cap
Süle köke

Kişmişli süle köke

Card image cap
Kruassan

GAÝNADYLAN GOÝALDYLAN SÜÝTLI KRUASSAN

Card image cap
Kruassan

ERIK JEMLI KRUASSAN.

Card image cap
Kruassan

KREM-ŞOKOLAD HURUŞLY KRUASSAN

Card image cap
Kruassan

ÜLJE JEMLI KRUASSAN.

Card image cap
Kruassan

WANIL HURUŞLY KRUASSAN.

Card image cap
Kruassan

ÝERTUDANA JEMLI KRUASSAN